Ervaringen van ouders en kinderen met -ikVlinder-

Lydia is een hele rustige, speelse coach met veel inzicht in het gedrag van kinderen en kan helemaal in hun belevingswereld stappen. Heel wonderlijk hoe ze via spel allerlei inzichten aan het kind weet aan te reiken. Daardoor merken we dat er bij ons kind en voor ons als ouders meer grip en rust is ontstaan.  
De ouders van Bart (7)

Wat onze dochter het meest geholpen heeft, is jouw rust en geduld en het bij haar neerleggen wanneer het klaar is. Je speelt zo mooi op de behoefte van het kind in, heel fijn!! We vinden je rustig, duidelijk en eerlijk en je kijkt op een heel pure manier naar de behoefte van het kind.
De ouders van Loïs (11)

Heel fijn! Je hebt er echt wat aan. 
Loïs  (11)

Als ouders kijken wij heel positief terug op de begeleiding van onze zoon door Lydia. Hij had in groep 7 een lastige periode, met boosheid en frustratie, trok zich dingen te zeer aan en ging zich daardoor minder voelen. De begeleiding is inmiddels 1,5 jaar geleden, hij zit nu eind groep 8 en sluit de lagere school positief af.  We merken nog altijd effect van wat hij bij Lydia geleerd heeft. Hij is gegroeid in zelfvertrouwen, is beter gaan snappen wat er gebeurde en heeft geleerd “stevig te staan”. Lydia laat een mooie mix zien van zachtheid/empathie en scherpte.                                  De moeder van Mike (10)  

Lydia heeft met haar expertise en creativiteit een enorme koffer vol instrumenten in handen om aan te sluiten bij wat een kind wil vertellen. Ze weet dat op wonderlijke wijze te vertalen naar het gevoel wat daarachter schuil gaat. De erkenning daarvoor is niet alleen voor ons kind, maar ook voor ons als ouders een sleutel geweest. 
De ouders van Femke (6)

Ik vond het leuk, fijn en rustgevend. En heb geleerd over mezelf om kalm te blijven en niet boos te worden, vooral met conflicten. 
Paula (9)

Lydia heeft in een zeer korte tijd een emotionele doorbraak weten te bewerkstelligen bij onze dochter op basis van de rust, begrip en contact binnen haar aanpak. 
De ouders van Paula (9)

Lisa ging graag naar je toe en kwam opgewekt terug. Het gaf haar vertrouwen in haarzelf en ze had duidelijk ook vertrouwen in jou. Ze kan beter aangeven wat ze voelt. Ze weet beter waar haar grenzen liggen en handelt ernaar. Zo komt ze beter voor zichzelf op. Wij vinden dat je goede vragen stelt aan ons als ouders waardoor we zelf gaan nadenken over onze houding t.o.v. onze dochter. Je sluit aan bij de belevingswereld van onze dochter en stelt haar oprechte, positieve vragen waardoor ze meer zelfvertrouwen heeft gekregen. 
De ouders van Lisa (8)

Onze dochter Ilse is acht keer bij Lydia wezen spelen. We merkten aan haar dat ze niet lekker in slaap kon vallen en vooral heel boos was op de wereld om haar heen. Lydia heeft Ilse in die acht sessies geholpen om van een boos meisje te veranderen in een meisje dat weet wat ze wil en vrolijk de wereld in kijkt, zelfs het slapen gaan lukte steeds beter. Ilse heeft genoten van de keren dat ze bij Lydia mocht spelen, ze vroeg steevast toen ik haar kwam ophalen wanneer ze weer mocht komen spelen. En als dank voor Lydia’s hulp maakte Ilse voor de laatste sessie een tekening van een schatkist met een slot en een sleutel er naast; alsof Lydia haar de sleutel had gegeven voor haar eigen schatkist! Lydia’s begeleiding hebben mijn man en ik als heel warm ervaren. Ze kon een goede balans vinden in waar wij in het gedrag van onze dochter moeite mee hadden en wat eigenlijk Ilse haar (hulp)vraag was. Na de eindevaluatie kwamen we tot de conclusie dat de sfeer thuis sterk verbeterd was en kregen we praktische handvatten mee voor de toekomst. 
De ouders van Ilse (5)

Lydia is een plezierige en betrokken persoon met de drive om kinderen oprecht te begrijpen en te helpen. Wij kunnen alle ouders die zien dat hun kind het lastig heeft, aanbevelen om een traject in te gaan bij ikVlinder.   
De ouders van Ricardo (8)

Lydia denkt op een positieve manier mee met ouders en kinderen waarbij het belang van het kind voorop staat. In overleg wordt een zorgplan opgesteld waarbij tussentijds duidelijk geëvalueerd wordt in hoeverre de doelen bereikt worden/zijn.    
De ouders van Sofie (7)